Col·legi Mare de Déu del Socós :: Qui som

Projecte educatiu


TRETS FONAMENTALS DEL CARÀCTER PROPI

Allò que defineix el tipus d'educació que volem oferir és la concepció cristiana de l'home, de la vida i del món. En la nostra escola procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. Per aquest motiu:

 1. Ajudem a descobrir i a potenciar les capacitats físiques, intel·lectuals i afectives. També a descobrir, acceptar i superar les seves limitacions.
 2. Eduquem la seva dimensió social i promovem la seva inserció en el món de forma responsable i constructiva.
 3. Potenciem la dimensió ètica i transcendent de la persona.
 4. La metodologia didàctica és personalitzada, oberta i flexible.
 5. Donem una gran importància a la creativitat i al desenvolupament de la capacitat intel·lectual dels alumnes.
 6. Promovem la convivència, les relacions de cooperació entre els companys i el treball en equip.
 7. Projectem l'educació més enllà de l'aula i de l'horari lectiu a través de múltiples activitats formatives.


ESTIL EDUCATIU

Ens proposem educar en valors: Eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat, la gratuïtat, la capacitat de meravella, la tolerància, l'amor, la pau, la defensa de tota vida, com a valors evangèlics que enriqueixen l'acció educativa i perquè el seu conreu és especialment urgent en la nostra societat

 • Mantenim una relació senzilla i propera entre tots els que formen la Comunitat Educativa, creant un ambient de família.
 • Orientem els alumnes en el seu treball per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions i desenvolupin totes les seves capacitats.
 • Utilitzem una metodologia didàctica oberta, flexible i constantment actualitzada.
 • Potenciem el rigor intel·lectual basat en l'estudi reflexiu, elaboració acurada de treballs etc.
 • L'equip d'educadors compartim el compromís personal d'ésser coherents amb tot allò que volem transmetre.
 • Vivim en un ambient senzill, acollidor i respectuós que fomenta la confiança, l'alegria, la lleialtat, la il·lusió, la generositat, al mateix temps que, l'austeritat i l'esperit democràtic.
 • Manifestem una opció preferent pels infants més dèbils ja sigui pel seu nivell econòmic, per la seva capacitat intel·lectual, per qualsevol tipus de limitació física o per la seva procedència de països i cultures diferents dels nostres.